BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ahmet KAVAS, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Ayhan Bıçak, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Anna Vladimirovna Dıbo, Rusya Bilimler Akademisi

Prof. Dr. Alfina Sıbgatullina, Rusya Bilimler Akademisi

Prof. Dr. Gülden Sağol Yüksekkaya, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Kenan Gürsoy, İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya Çengel Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Yelena Oganova, Moskova Devlet Üniversitesi

Prof. Dr. Ramiz Asker, Bakü Devlet Üniversitesi

Doç. Dr. Tusongjiang Yiming, Çin Kuzeybatı Milletler Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Kartal, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Akmataliev Abdıldacan Amanturoviç, Kırgızistan Milli İlimler Akademisi

Doç. Dr. Ergali Esbosınov, Kazakistan el­Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi

Darhan Hıdırali, Türk Akademisi Başkanı

Doç. Dr. Fatih M. Şeker, İstanbul Medeniyet Üniversitesi