DANIŞMA KURULU

Cengiz Aydoğdu, Ankara

Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Anvarbek Mokoyev, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Layli Ükübayeva, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Hayati Beşirli, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Fahri Unan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Kartal, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Azmi Bilgin, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Abdülkadir İlgen, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Burul Sagınbayeva, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Doç. Dr. Savaş Kafkasyalı, Kırıkkale Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler

Doç. Dr. Mehmet Akıncı, Aksaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Tandoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Özdinç, İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

İhsan Ayal, İstanbul, MEB