DÜZENLEME KURULU

Dr. Cezmi BAYRAM, İstanbul Türk Ocağı

Prof. Dr. Ahmet Kavas, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Prof. Dr. Yunus Emre Gürbüz, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih M. Şeker, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Tandoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi