SEMPOZYUM TAKVİMİ

 

1 Nisan 2016

 İlk davet

15 Mayıs 2016

 Özet göndermek için son tarih

1 Haziran 2016

 Kabul edilen tebliğ özetlerinin ilanı

1 Ekim 2016

 Tebliğ metinlerinin gönderilmesi için son tarih

18-20 Kasım 2016

 Sempozyum (İstanbul/Türkiye)

12-14 Aralık 2016

 Sempozyum (Bişkek/Kırgızistan)